Nyckelhantering

CLIQ Remote ger snabbare utryckningar i Skellefteå

De flesta automatlarm är falska. Skulle en brand ändå utbryta är det av största vikt att räddningstjänsten snabbt tar sig in i lokalerna för att bekämpa elden. Manskapet kan förvisso hugga sig in med en brandyxa. Men det behöver räddningstjänsten i Skellefteå inte göra. Nycklarna till lokalerna finns nämligen i ett fasadskåp hos automatlarmskunderna, till vilket brandmännen har åtkomst via det elektromekaniska låset ASSA ABLOY CLIQ Remote.

– Jag jobbar bland annat med brandförebyggande åtgärder, brandutredningar och insatsplanering, berättar Johan Marklund, brandingenjör vid räddningstjänsten i Skellefteå.

Man skulle kunna leka med ord och kalla honom för en eldsjäl som brinner för sitt jobb.

– Jag har ett intressant och spännande yrke med en god arbetsmarknad och ångrar inte de dryga fyra år utbildningen tog efter gymnasiet, säger Johan Marklund.

På huvudstationen i Skellefteå arbetar 45 personer av vilka ett 30-tal är brandmän. Därutöver finns nio stationer med deltidsbrandmän på olika orter i kommunen, vars yta motsvarar Skånes. Deltidsbrandmännen har andra jobb som de hals över huvud lämnar när larmet går. Vid en större brand samarbetar manskap från kommunens olika stationer.

Brandingenjör Johan Marklund

En knölig lösning

”Så här har vi alltid gjort. Varför ska vi ändra på det?” Så tänker inte Johan Marklund. Han söker istället nya lösningar på gamla problem.

– Tidigare hade vi ett nyckelskåp på varje brandstation med en stor uppsättning nycklar till våra automatlarmskunder, berättar han. Bara på huvudstationen rörde det sig om ett hundratal nycklar. Även om vi nästan aldrig tappade några nycklar kändes det ändå som en otrygg och omständlig lösning. Vi måste också, tillsammans med kunden, regelbundet inventera nycklarna och ibland fann vi att vissa nycklar inte längre var användbara. I ett skarpt läge hade vi då inte kunnat ta oss in i lokalerna utan att slå in dörren.

– Även om det inte har inträffat i Skellefteå så har räddningstjänsten på andra orter tappat bort nyckelknippor – vilket blivit kostsamt, inflikar Alexander Wahlund, segmentansvarig på ASSA ABLOY för kommuner, region mitt-norr.

Uppdateras efter en timme

I sin jakt på goda idéer undersökte Johan Marklund hur räddningstjänsten på andra orter hanterade automatlarmskundernas nycklar.

– I Skåne har man fasadskåp hos dessa kunder, berättar han. Det är i och för sig en bra lösning men om man tappar nyckeln till fasadskåpen måste de mekaniska låsen bytas i alla skåp. Det slipper man med CLIQ Remote, vars intelligenta nycklar går till samtliga skåp och finns i brandbilarna. Där finns också en uppdateringsläsare för CLIQ-nyckeln som måste uppdateras efter en timme. Tappar man bort nyckeln, t ex under en utryckning, blir den därför oanvändbar efter 60 minuter.

CLIQ Remote – ett krav

Skåpet Calmare Nyckel är, i kombination med ASSA ABLOY CLIQ Remote, godkänt av försäkringsbolagen.

– Våra automatlarmskunder får dock välja vilket fasadskåp de vill under förutsättning att det förses med ASSA ABLOY CLIQ Remote, framhåller Johan Marklund.

Kunderna har själva monterat skåpen, medan Nicklas Marklund på Valters Lås i Skellefteå, som är ASSA ABLOYs återförsäljare, har satt in CLIQ Remote-cylindrarna. Han administrerar också CLIQ Remotesystemets olika behörighetsgrupper och varje brandstation har en unik behörighet och en egen CLIQ-nyckel. Huvudstationen i Skellefteå har dock åtkomst till alla fasadskåp i kommunen. Fredrik Hill, teknisk rådgivare på ASSA ABLOY, har också varit här och förklarat hur CLIQ Remote fungerar och övertygade oss om att välja den lösningen.

– Johan Marklund tog kontakt med mig för något år sedan och tillsammans med Fredrik Hill kom vi fram till att CLIQ Remote var det bästa alternativet för fasadskåpen, berättar Nicklas Marklund.

Projektet hos räddningstjänsten var Nicklas första när det gäller CLIQ Remote:

– Jag lärde mig mycket om denna intressanta produkt av Fredrik Hill. Hittills har jag monterat cirka 100 cylindrar av totalt runt 120. Hoppas att räddningstjänsten på andra orter följer Skellefteås goda exempel. Men CLIQ Remote passar också i miljöer, där många människor rör sig och verksamheten ofta förändras och där man behöver ha olika behörigheter för egen personal och entreprenörer.

CLIQ Remote kombinerar det bästa av två världar. Användaren får både den mekaniska säkerheten men också flexibiliteten och spårbarheten hos ett passersystem. Ingen kabeldragning till skåpen krävs. Det gör installationen mycket kostnadseffektiv.

Dubbla nyckeluppsättningar

På sikt kommer troligen alla 150 automatlarmskunder att ha fasadskåp med CLIQ Remote. Efter viss tveksamhet i början har de flesta insett fördelarna med det, ibland efter att räddningstjänsten övervägt att säga upp automatlarmsavtalet.

– Det finns dubbla nyckeluppsättningar hos varje kund, berättar Johan Marklund. Det är en säkerhetsåtgärd om en styrka måste ta sig in för att undsätta en annan i en kritisk situation.
CLIQ-systemet gör det möjligt att spåra vilken nyckel som använts, av vem och när.

– Det är en fördel om det t ex skulle ske ett inbrott hos en automatlarmskund och man misstänker att någon obehörig öppnat fasadskåpet, menar Johan Marklund.

Sammantaget ger CLIQ Remote trygghet, säkerhet, struktur och spårbarhet. Om brandmännen t ex idrottar, går på utbildning eller är ute på ett släckningsuppdrag behöver de inte längre åka till brandstationen för att hämta en nyckelknippa i stationens nyckelskåp. En snabb insats kan hindra att branden sprider sig och utvecklas till en förödande storbrand.

– Vi vinner värdefull tid genom att vi nu kan åka direkt på ett larm, säger Johan Marklund. Jag rekommenderar därför räddningstjänsten på andra orter att välja samma lösning. Vi har haft den i ett år och den fungerar bra.

Vill du veta mer? Kontakta oss här

Text:

Björn Larsson

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin