Accesskontroll

Vad ersätter nyckeln i ett nyckelfritt passersystem?

Även om ett passersystem kallas nyckelfritt, måste användarna på ett eller annat sätt visa att de är...

Läs hela

Accesskontroll

Accesskontroll: Smartphone eller plastkort?

En app i mobilen i stället för det traditionella passerkortet möter en del skepsis bland både system...

Läs hela

Accesskontroll

Finns det anledning att vara skeptisk till trådlös passerkontroll?

Risk för driftstopp, obehörigt tillträde och kostsamma batteribyten. Det finns många åsikter om tråd...

Läs hela

Säkerhetssystem

Checklista när du skall välja säkerhetssystem

Om du står inför valet att utrusta ditt företag eller verksamhet med ett modernt säkerhetssystem fin...

Läs hela

Säkerhetssystem

Moderna säkerhetssystem skapar trygghet på jobbet

Precis som flygplatser och bilar behöver säkerhetssystem för att förebygga farliga scenarion behöver...

Läs hela