Accesskontroll

Vad ersätter nyckeln i ett nyckelfritt passersystem?

Även om ett passersystem kallas nyckelfritt, måste användarna på ett eller annat sätt visa att de är...

Läs hela

Accesskontroll

Accesskontroll: Smartphone eller plastkort?

En app i mobilen i stället för det traditionella passerkortet möter en del skepsis bland både system...

Läs hela

Accesskontroll

Finns det anledning att vara skeptisk till trådlös passerkontroll?

Risk för driftstopp, obehörigt tillträde och kostsamma batteribyten. Det finns många åsikter om tråd...

Läs hela